سلام بر عشق

تا تو نگاه میکنی

کار من آه کردن است

ای به فدای چشم تو

این چه نکاه کردن است

/ 1 نظر / 30 بازدید
alpad

آن یک نظرم را که بِبُردی ز خویش*** با چشم و دلم راه و نمودی به کیش... سپاس از حضور بسیار زیبایتان