خیال

خیال کردم بری میری از یادم

تو رفتی و نرفت چیزی از یادم

تو رفتی تازه عاشق تر شدم من

از اونیم ک بود بدتر شدم من

/ 0 نظر / 10 بازدید