کوله پشتی

خدایا چون تو میبینی غمی نیست

ایـــن روزهـــا فـــاطمــه خیلــــی غـــریــــب اســـت ..
نویسنده : کوله پشتی - ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٦
 

بــه چــادرت میخنــدنــد...
بــه تــاج بنـــدگـــی ات طعنـــه میــزننـد ...
مبـــادا دلســـرد شـــوی بـانـــو ...
هیـــزم بــرای آتــــش غـــُربــت زهــــرا نبـــاش ...
کــه ایـــن روزهـــا فـــاطمــه خیلــــی غـــریــــب اســـت ...