کوله پشتی

خدایا چون تو میبینی غمی نیست

صدای اذان درکره زمین درتمام شبانه روز شنیده می شود...
نویسنده : کوله پشتی - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٧
 

 

 آیامیدانید:

درطول 24 ساعت شبانه روز،هیچگاه صدای اذان از روی کره زمین قطع

نمیشود!

صدای اذان درکره زمین شدرتمام بانه روز قطع نمیشود!

و در هرمنطقه ای که به پایان برسد بلافاصله در جای دیگر اغاز میشود،

گفتن اذان [حدوداً] 4 دقیقه زمان لازم دارد و زمین دارای 360 خط فرضی از

قطب شمالبه قطب جنوب است که معادل 360 درجه میباشد،

برای مثال هنگامی که ظهرشرعی درخط 1 شروع میشود 4 دقیقه طول میکشد

تا ظهرشرعی در خط 2 شروع شود و این معادل زمانیست که در خط یک اذان

گفته میشود به اینترتیب 360 ضربدر 4 میشود 1440 دقیقه، که معادل 24

ساعت است، الله اکبر ...