دلگیرم.خسته ام.غمگینم امشب.

تنهام.تنهای تنهام.تنهایم امشب.

یه عالمه حرف دارم اما گویی حرفی نیست.

فقط خودت میدونی از کی و به خاطر چی اینجوری بهم ریختم و

چند شبه بی خوابم.

پس خودت آرومم کن.

خودت کمکم کن.

بیا و بهم بگو چرا؟چرا همچین شد؟

کی این کابوس تموم میشه؟کی همه چیز یادم میره؟

کی میتونم واقعا ببخشم؟

بیا و بهم بگو اگه منم ببخشم تو تقاصمو میگیری..مگه نه؟

باشه قبول..خیانت بنده تورو میزارم به حساب امتحان تو..

امیدوارم با نمره بالا پاسم کنی