ان شاء الله چند روز دیگه عازمم

اگه لایق باشم،چشم،محتاجیم به دعا