سلام خداجون..

خیلی ممنون ک همیشه هستی..

خدایا مارو ببخش ک واسه همه چی وقت داریم ب جز تو..

خدا جون ممنون واسه هر نعمتی ک میدی و میگیری..

..واسه هر نعمتی ک اصلا نمیدی..

این دادن و ندادن ها چون ب دست توست...زیباست...