حضرت امیر(ع) می‏فرمایند:

«کمترین پاداش روزه ‏داران آن است که در آخرین روز ماه

مبارک رمضان فرشته‏ ای آنان را ندا می‏دهد و می‏گوید:

مژده باد بر شما ای بندگان خدا، که خداوند گناهان گذشته

 شما را بخشود. پس مواظب باشید که از این پس چه می‏کنید»

وچقدر سخت است که این عزیزترین عید را بدون آن عزیزترین غایب از نظر

بگذرانیم

 اللهم عجل لولیک الفرج . . .